Conclusions

En aquest treball ens hem basat en gens adjacents per buscar llocs d'unió de factors de transcripció comuns en Drosophila Melanogaster i espècies properes. L'objectiu és observar la freqüència i la conservació en què apareixen aquests i si estan implicats en els mateixos processos. D'aquesta manera, podrem justificar el fet aque estiguin modulats pels mateixos factors si, i només si, coincideixen en els processos en els que actuen.

D.Melanogaster es caracteritza per l'expressió d'un conjunt de gens implicats en el desenvolupament, que indueixen l'establiment de polaritat en les etapes primerenques i, que controlen el patró d'expressió i activitat d'altres gens o factors. Analitzant les matrius més significatives, veiem que corresponen a factors típics de desenvolupament com:

La majoria d'aquests presenten dominis homeobox, els quals donen la identitat dels segments que polaritzen l'embrió de Drosophila i estan implicats en el desenvolupament o en la inducció de factors implicats en l'embriogénesis. A més, aquest tipus de gens estan regulats per grups de gens com trithorax o polycomb, per tant, és lògic pensar que aquests gens s'expressen en la mateixa etapa, el desenvolupament embrionari.

En aquesta llista de factors que hem considerat més conservats, veiem clarament que es relacionen respecte el període en què duen a terme la seva funció, així com també relacions intrínseques entre ells. A més, també s'observa una correlació entre espècies properes, per exemple D.virilis i D.mojavensis presenten valors de conservació molt similars en totes les matrius analitzades, ja que són filogenèticament molt properes. D'altra banda, trobem que D.yakuba presenta en tots els casos un percentatge molt alt (al voltant del 80%), degut a la menor distància filogenètica que existeix amb D.melanogaster. Per tant, podem confirmar i justificar que aquests clusters genòmics s'expressen en el mateix període, que poden estar regulats per conjunts de gens com els descrits anteriorment, que son modulats majoritariament per aquests 10 primers factors de transcripció analitzats i que compleixen el principi biològic.

Índex Introducció Materials i mètodes Resultats Conclusions Referències